Ervaringen

Ervaring uitvoering veldwerk bodemonderzoek

 • geologie (o.a. Geologische Dienst TNO)
 • archeologie
 • bodemkunde
 • bouwrijp maken (combi onderzoek voor bestemmingsplannen)
 • geotechniek (zeer divers)
 • hydrologie (o.a. meetnetten SBB)
 • grondverzet
 • hergebruik
 • natuurbouw
 • ecologie

Ervaring toezicht veldwerk bodemonderzoek (recent)

 • Toezicht/Uitvoering bodemonderzoek India
 • Toezicht bodemonderzoek Gemeente Moerdijk
 • Toezicht bodemonderzoek A9

Ervaring standaardisatie

 • NEN Veldwerk monsterneming sinds 2000
 • ISO/TC190 Soil quality sinds 2005
 • SIKB: diverse ad-hoc projecten

Ervaring implementatie standaarden

 • SIKB BRL 1000 inclusief begeleiding certificering en erkenning
 • SIKB BRL 2000 inclusief begeleiding certificering en erkenning
 • SIKB BRL 6000 inclusief begeleiding certificering en erkenning
 • SIKB BRL 7000 inclusief begeleiding certificering en erkenning
 • SIKB BRL 11000 inclusief begeleiding certificering en erkenning
 • KOMO BRL 6000-00 en 6000-21 inclusief begeleiding certificering en erkenning
 • Veiligheids Checklist Aannemers

Ervaring opleiden

 • Schatten bodem textuur en beschrijven veldwaarnemingen
 • Diverse bodemcursussen
 • Gebruik bodemsoftware
 • Groencursus
 • Bomencursus
 • Natuurgidsenopleiding IVN
 • Gebruik PBM’s en veldmeetapparatuur bodemonderzoek

Ervaring advisering (recent)

 • Interne systeemaudit Veldwerkgroep – kantoor, systeem, uitvoering in de praktijk
 • Praktijk in nieuwe bodem wet- en regelgeving India (tekst, foto’s)
 • Innovatieve boormethode partijkeuringen
 • Pilot afbreekbare peilbuizen * Crowdsourcing project www.bodemfoto.nl (i.s.m. ISRIC)
 • Richtlijn Herstel en beheer – update (Bodem+)
 • Robuustheidsproef bemonstering vluchtige stoffen in bodem (i.s.m. Duitsland en Frankrijk)