Home


Terra Practicus
is een jong bedrijf met toch al 25 jaar ervaring in bodemkartering, 15 jaar ervaring in kennis- en kwaliteitsborging en heel veel plezier in het werken met vakmensen.

Terra Practicus heeft een groot netwerk in vakinhoudelijke standaardisatie van bodemonderzoek en aansluitende vakgebieden. En natuurlijk het maatwerk en de innovatie die daarnaast mogelijk en nodig zijn.

Terra Practicus richt zich op advies, begeleiden van en toezicht op veldwerk bodemonderzoek, het ontwikkelen en implementeren van interne of externe standaarden en vakspecifieke kennis- en kwaliteitsborging.