Werkzaamheden

Terra Practicus richt zich op advies, begeleiden van en toezicht op veldwerk bodemonderzoek, het ontwikkelen en implementeren van interne of externe standaarden en vakspecifieke kennis- en kwaliteitsborging.

Concreet aanbod (in willekeurige volgorde):

  • uitvoeren van veldaudits inclusief een stuk opleiding en een advies;
  • toezicht op (kritische momenten in) veldwerk met specifieke eisen;
  • toezicht op complexe of grote veldonderzoeken;
  • advies toe te passen technieken bodemonderzoek
  • ontwikkelen nieuwe methoden bodemonderzoek of aanverwante vakgebieden
  • begeleiden bij implementatie eigen of branche afspraken (al dan niet onder certificaat, erkenning of accreditatie)
  • geven van voorlichting (diverse werkvormen)
  • organiseren van opleidingen (zeer diverse werkvormen)
  • vinden van praktische oplossingen voor theoretische problemen
  • coaching tijdens de rol van “boorhulp” bij werk onder SIKB BRL 1000 en 2000.